Innepyntebusk

Innepyntebusk.jpg
Illustratør: Jens K. Styve